Cenovnik

 

 1 mesec  plaćanje do 10.og u mescu  3800 dinara
Popusti na plaćanje unapred
3 meseca   popust 5%
6 meseci  popust 10%
 12 meseci  popust 20%